Troy Sanat

Sertifika

Troy Sanat’ın en önemli işlevlerinden biri de,
gerçek sanat yapıtlarını diğerlerinden ayırmaktır. Bu bağlamda Troy, sattığı resimler için bir otantiklik sertifikası düzenler ve bu belgenin gerektirdiği tüm sorumluluğu üstlenir.